Vedenie katedry:
Ing. Peter Havaj, PhD.
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 17
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
Katedra bezpečnosti v doprave
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Tel. /fax : 055 / 720 56 13
Konzultačné hodiny (č.d. 109) :
Streda 15.00 - 17.00 hod.
e-mail: dusan.repcik(zavinac)vsbm.sk
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.
Tel./fax:  055 / 720 56 15
Konzultačné hodiny (č.d. 107) :
individuálne po dohode e-mailom
e-mail : ludovit.nad(zavinac)vsbm.sk
Ing. Peter Havaj, PhD.
Tel.: 055 / 720 56 17
Konzultačné hodiny (č.d. 106) :
Streda   9:40 - 11:10 hod.
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnosti v doprave - KBD ][ katedra ekonomickej bezpečnosti - KEB ]
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Tel. /fax : 055 / 727 43 13
Konzultačné hodiny (č.d. 101B) :
Streda: 13.00 - 15.00 hod.
e-mail : josef.blazek(zavinac)vsbm.sk
Externí lektori:

Ing. Ján Mandelík, PhD.

Ing. Gabriel Hrubý

Ing.  Bohumil Šejnoha

Ing. Juraj Tözsér, PhD.

plk. JUDr. Rudolf Pilarčík

Ing. Štefan Škoda
Konzultačné hodiny pre LS AR 2016/2017:
Utorok od 9:30 - 11:00 hod.
(1. posch., č. d. 107, tel. 055/720 56 13, e-mail: uedb@vsbm.sk)