Vedenie katedry:
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, CSc. MBA
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 19
e-mail: jaroslav.slepecky(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
Katedra ekonomickej bezpečnosti
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, CSc., MBA
Tel. : 055 / 720 56 19

Konzultačné hodiny (č.d. 112):
Utorok: 13.00 - 15.00 hod.
e-mail: jaroslav.slepecky(zavinac)gmail.com
Ing. Martin Mašľan
(študujúci PhD.)

Tel. : 055 / 720 56 11
Konzultačné hodiny (č.d. 110) :
Štvrtok 13:30 - 15:00 hod.
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnosti v doprave - KBD ][ katedra ekonomickej bezpečnosti - KEB ]
Externí lektori:

Ing. Tomáš Brenkus

Ing. Richard Demko