14.11.2017 :
Informácia pre pristupujúcich študentov: Rozdielová skúška z RBS sa bude konať dňa 8.12.2017 o 14:00 (piatok) v KU- 4.
9.10.2017 :
Oznam pre študentov 1.roč. inžinierskeho štúdia, ktorí absolvovali bakalárke štúdium na inej vysokej škole viac
11.9.2017 :
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu VŠBM viac
3.8.2017 :
Vážení absolventi, promočné foto a video je dostupné na stiahnutie TU
21.2.2017 :
Oznam o zvolení Rektora Akademickým senátom VŠBM viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
17.1.2017 :
Predkladanie návrhov na kandidátov na rektora VŠBM viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice