22.3.2018 :
Vážení študenti DBA, termín obhakoby zaverečnej podiplomovej práce sa presúva na 27.4.2018 viac
13.3.2018 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR viac
11.9.2017 :
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu VŠBM viac
3.8.2017 :
Vážení absolventi, promočné foto a video je dostupné na stiahnutie TU
21.2.2017 :
Oznam o zvolení Rektora Akademickým senátom VŠBM viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
17.1.2017 :
Predkladanie návrhov na kandidátov na rektora VŠBM viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice