28.8.2020 :
Náhradný termín zápisu - ak sa nemožete dostaviť na riadny termín zápisu viac.
27.8.2020 :
Zápis študentov do akademického roka 2020/2021 - viac. Indexy, si prevezmete v deň zápisu.
17.8.2020 :
Vážení absolventi, v systému Moodle nájdete zverejné linky na stiahnutie promočných fotografií a videa.
29.7.2020 :
Absolventi štúdia v AR 2019/2020 si môžu prevziať doklady o absolvovaní štúdia  na školskom odd. VŠ.
18.3.2019 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR pre akad. rok 2019/2020 viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac