26.9.2019 :
Oznam o rozdielových skúškach  pre pristupujúcich študentov viac
17.7.2019 :
Vážení absolventi, záznam z promócií je dostupný TU
19.6.2019 :
Absolventi štúdia si môžu prevziať doklady o ukončení štúdia ( diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) na školskom odd. vysokej školy
18.3.2019 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR pre akad. rok 2019/2020 viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice