2.4.2019 :
Upozornenie pre končiace ročníky viac
Inštrukcie k prihlasovaniu sa na štátne skúšky
Bc. štúdium, Ing. štúdium
21.3.2019 :
Certifikát Manažéra informačnej bezpečnosti (pre študentov a absolventov VŠBM) viac
18.3.2019 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR pre akad. rok 2019/2020 viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice