18.9.2023 :
Rozvrh hodín pre ZS AR 2023/2024 viac.
19.6.2023 :
zmena bankového účtu pre platbu školného viac
19.6.2023 :
Absolventi - oznam viac
19.6.2023 :
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác viac
9.6.2023 :
Výberové konanie na stáž MV SR viac
5.6.2023 :
Oznámenie pre uchádzačov viac
8.12.2022 :
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác viac
17.10.2022 :
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu VŠBM viac
15.7.2022 :
Vážení absolventi, v systéme Moodle, v kurze "štátnice a promócie" nájdete zverenené odkazy na stiahnutie promočných fotografií a videa
27.9.2021 :
Vzhľadom k neprehľadnej pandemickej situácií Krízový štáb ruší akýkoľvek vstup do centrálnej budovy VŠBM v KE, Košťova č.1, až do odvolania.
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac