12.3.2020 :
Oznam pre študentov: prerušenie výuky - aktualizácia viac
10.3.2020 :
KRÍZOVÝ ŠTÁB VŠBM v KE pre opatrenia v súvislosti s koronavírusom viac
18.3.2019 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR pre akad. rok 2019/2020 viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac