17.9.2018 :
Oznam pre študentov k začiatku akademického roka 2018/2019 viac
Rozvrhy pre zimný semester AR 2018/2019 sú zverejnené na nástenke systému MAIS a v systéme WIKI
10.9.2018 :
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS VŠBM v Košiciach viac
8.8.2018 :
Pokyny pre náhradné štátne skúšky viac
5.8.2018 :
Zasadnutie Akademického senatu VŠBM sa bude konať 4.9.2018
15.7.2018 :
Vážení absolventi, na portáli WIKI máte možnosť si stiahnuť foto a video záznam z vašej promócie.
20.6.2018 :
Absolventi štúdia v AR 2017/2018 si môžu prevziať Diplom na školskom odd. VŠ.
13.3.2018 :
Výberové konanie - odborná stáž na útvaroch MV SR viac
11.9.2017 :
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu VŠBM viac
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac
18.8.2015 :
Upozornenie pre študentov VŠBM a nových uchádzačov.
Žiadosti o štúdium, ako aj iné žiadosti v priebehu akademického roka, zasielať na adresu: VŠBM v Košiciach, Rektorát, Kukučínova 17, 04001 Košice