05.02.2023 :
Vážení študenti, letný semester začína 13. 2. podľa zverejnených rozvrhov .
8.12.2022 :
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác viac
17.10.2022 :
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu VŠBM viac
15.7.2022 :
Vážení absolventi, v systéme Moodle, v kurze "štátnice a promócie" nájdete zverenené odkazy na stiahnutie promočných fotografií a videa
1.2.2022 :
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác viac
27.9.2021 :
Vzhľadom k neprehľadnej pandemickej situácií Krízový štáb ruší akýkoľvek vstup do centrálnej budovy VŠBM v KE, Košťova č.1, až do odvolania.
14.2.2017 :
Uchádzači o štúdium pozor, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. viac
28.4.2016 :
Zmena poplatkov viac