8.11.2023 :
Návrh kandidátov do Akademického senátu VŠBM viac.
23.10.2023 :
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do akademického senátu viac.