PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Flood modeling and logistic model development for flood crisis management


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Flood modeling and logistic model development for flood crisis management

Acronym: FLOODLOG

Project code: HUSK/1001/2.1.2/0009

Budujeme partnerstvá
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní   viac