Projekt podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Projekt je zameraný na vytvorenie Mapy kriminality pre mesto Košice ako podporného prostriedku pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. Mapa kriminality bude vytvorená v prostredí geografických informačných systémov (GIS), ktoré ponúkajú širokú škálu nástrojov na spracovanie, analýzu a prezentáciu priestorových dát.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Mapa kriminality mesta Košice

Označenie projektu : 77/KE/2013

Doba realizácie projektu:
06/2013 -12/2013

Celkové výdavky projektu:
7 500 EUR
Mapa kriminality mesta Košice
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní viac