cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
english version
viac TU
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Consortium for Security Research Projects
Profesijné vzdelanie
Začiatok medzinárodného projektu
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
Konferencia Bezpečné Slovensko a EÚ 2014
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA
V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti „Europe Business Assembly“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. Významnou súčasťou akcie bolo udeľovanie výročných cien „The International Socrates Committee“ v jednotlivých kategóriách pre osobnosti politického, ekonomického, obchodného, kultúrneho a vedeckého života, z rozdielnych častí sveta.

Tohtoročnú cenu v oblasti vedy („The Name in Science") udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj vysokoškolský profesor zo Slovenska, Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov 21. storočia“ a boli ocenení medailou „For contribution to world science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).
OCENENIE SLOVENSKÉHO PROFESORA VO VEDE
Rozvrhy - portál MAIS