cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
english version
viac TU
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
AKÉ SÚ MOŽNOSTI A ŠTUDIJNÁ VOĽBA PRE REALIZÁCIU VAŠICH ZÁMEROV ?
OBSAH ŠTÚDIA :
- podnikanie a ekonomika,
- energetická bezpečnosť,
- makroekonómia a
  mikroekonómia,
- ekonomické bezpečnostné
  riziká,
- odhaľovanie a objasňovanie
  ekonomickej protizákonnej 
  činnosti,
- manažérstvo kvality v 
  bezpečnostnom priemysle,
- ofenzívne a defenzívne
  konkurenčné spravodajstvo,
- lobing-vplyvové konkurenčné
  spravodajstvo,
- boj proti korupcii,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
OBSAH ŠTÚDIA :
- manažérske informačné
  systémy,
- kybernetická bezpečnosť,
- GIS v bezpečnostnej praxi,
- ochrana osobných údajov,
- ochrana utajovaných
  skutočností,
- ochrana autorských práv,
- ochrana obchodného
  tajomstva,
- ochrana informačných
  systémov technickými
  prostriedkami, fyzickou
  ochranou a režimovými
  opatreniami,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
OBSAH ŠTÚDIA :
- doprava a dopravná
  infraštruktúra,
- logistické zabezpečenie,
- ochrana dopravy a prepravy,
- ochrana osôb a majetku v
  logistických procesoch,
- odhaľovanie a objasňovanie
  protiprávnej činnosti v
  doprave a logistike,
- dopravno - inžinierske 
  činnosti na úseku policajnej
  činnosti,
- kritická infraštruktúra štátu,
- bezpečnostné technológie
  pre ochranu osôb a majetku v  
  doprave,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
  (SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
OBSAH ŠTÚDIA :
- riadenie bezpečnostných
  systémov,
- integrovaný záchranný systém,
- štátne a privátne bezpečnostné 
  služby,
- manažérstvo rizika,
- krízové manažérstvo,
- kriminalistika a prevencia,
- detektívno - pátracia činnosť,
- ochrana obyvateľstva,
- bezpečnosť v podniku,
- projektovanie bezpečnostných
  systémov,
- ochrana osôb a majetku 
  technickými prostriedkami, 
  mechanickou, fyzickou 
  ochranou a režimovými
  opatreniami.
   TU
ČO ZÍSKATE, KDE SA UPLATNÍTE ?     PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE
Consortium for Security Research Projects
VŠBM v Košiciach ponúka v rámci akreditovaných štúdijných programov vysokoškolské štúdium pre výkon povolania podľa potrieb modernej spoločnosti :

- v bakalárskom štúdiu (Bc.) a inžinierskom štúdiu (Ing.)
- v dennej forme štúdia (790 Eur/rok) a v externej forme štúdia (999 Eur/rok)*
Profesijné vzdelanie
PIONIER CROSS, Kysak 2014
VŠBM v Košiciach organizovala dňa 14.6.2014 vo svojom Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach v Kysaku preteky celoslovenského seriálu PIONIER CROSS. Preteku sa mali možnosť zúčastniť všetci pretekári, ktorých motocykle spadali svojou technickou charakteristikou do modelovej rady legendy československého motorizmu - Jawa Pionier. Vzhľadom na kreativitu pri úpravách motocyklov bolo 25 účastníkov rozdelených do kategórií klasik, tuning a špeciál. Vo všetkých troch kategóriách sa bojovalo nielen o umiestnenie na stupni víťazov. ale aj o cenné body pre celkové umiestnenie v tomto ročníku. Veková štruktúra súťažiacich siahala od úctyhodného dôchodkového veku až po mladíkov, ktorí pod dohľadom svojich rodičov, urputne bojovali až do konca, aj keď technika (niekoľko násobne staršia ako samotný jazdec) už svoju poslušnosť vypovedala.
Zastúpenie VŠBM na medzinárodnej kulturistickej súťaži
V dňoch 14. - 19. mája 2014 sa v Španielsku uskutočnili Európske majstrovstvá v kulturistike : "2014 EBFF EUROPEAN BODYBUILDING, FITNESS and JUNIORS & MASTERS CHAMPIONSHIPS", na ktorej sa zúčastnil za Slovensko aj náš študent 3. ročníka Radoslav Filip s finančnou a materiálnou podporou VŠBM. Súťaži predchádzala dlhoročná príprava od 14 rokov a hlavne aktuálne úspechy na domácej pôde. V roku 2012 na majstrovstvách juniorov v kategórii do 80kg obsadil 1. miesto a na MSR mužov v Košiciach v kategórii Klasická kulturistika do 175cm obsadil taktiež 1. miesto, pričom v boji o absolútneho víťaza z 2 kategórií obsadil 3. miesto.  V roku 2013 na MSSR Juniorov v kulturistike do 80kg v Hnúšti obsadil 1. miesto a rovnako v tomto roku 2014 na MSSR Juniorov v kulturistike do 80kg v Hnúšti znovu získal 1.miesto. V medzinárodnej konkurencii aktuálneho podujatia sa umiestnil na 11 mieste, k čomu gratulujeme a držíme palce k ďalším športovým a študijným úspechom.
Samotná trať svojim prevýšením a ťažkým terénom, privádzala jazdcov a hlavne techniku na okraj svojich možností, a práve tieto podmienky dali jazdcom možnosť prejaviť svoje majstrovstvo. V náročnom teréne súťažný team VSBM žial zaznamenal technické porúchy motocyklov u jazdcov Ondreja Jamnického a Martina Franka, avšak potešujúce je prvé miesto Petra Podhorského v kategórií "Tuning" a tretie miesto Viktora Havlinu v kategórii "Špeciál". Gratulujeme  viac
Konferencia Bezpečné Slovensko a EÚ 2014
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie