VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
 
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Rozvrhy - portál MAIS
www.prihlaskavs.sk Možnosti štúdia
Zvyšujúci sa záujem o MBA študiúm
V Štátnom divadle v Košiciach sa dňa 29.6.2015 v rámci promočného aktu absolventov vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2014/2015 uskutočnila slávnostná promócia prvých absolventov podiplomového štúdia Master of Business Administration - MBA. Diplom absolventom odovzdali prezident VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Myrián Mesároš, DrSc. MBA a rektor partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD. MBA.

V akademickom roku 2015/2016 sa na MBA štúdium prihlásilo 54 študentov v Košiciach a 16 študentov v Šamoríne, kde bolo od tohto roku otvorené pracovisko VŠBM špecializujúce sa na podiplomové štúdiu.
Športové úspechy našich študentov
Dňa 29.11.2015 sa študent VŠBM Bc. Radoslav Filip zúčastnil Veľkej ceny Dubnice juniorov v kulturistike, kde obhájil 1. miesto v najťažšej kategórii. Gratulujeme! Keďže uvedená súťaž bola zároveň nomináciou na IFBB Majstrovstvá sveta juniorov 2015 v Salvadore, držíme nášmu študentovi palce v reprezentácii SR a VŠBM aj tohto roku na medzinárodnej úrovni v Karibiku.
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk
v súlade s koncepciou kybernetickej bezpečnosti SR
Dňa 2.12.2015 sa naši študenti VŠBM - Dorkin Š., Bernáth M. a Palko J.  zúčastnili 7.ročníka univerzitného Mikulášskeho TUKE cupu v športovom lezení (boulderingu). Celosemestrálna príprava priniesla svoje ovocie v podobe 2. miesta pre Juraja Palka (študenta VŠBM, 2.roč. Ing. štúdia), ktorému týmto gratulujeme! Pretekov sa zúčastnilo približne 35 pretekárov z Technickej univerzity v Košiciach a VŠBM v Košiciach. Naši študenti sa pripravovali v rámci hodín predmetu Telesnej výchovy - v kurze základy horolezectva, a to v priestoroch lezeckej športovej haly na Štúrovej ulici, kde ich odborne viedla Mgr. Katarína Čižmárová - víťazka slovenského pohára v lezení za rok 2015. Akékoľvek informácie o tejto atraktívnej aktivite na VŠBM vám poskytne Katedra TVaŠ.
Uchádzači o štúdium pozor !!
Len u nás máte možnosť EXTERNÉ štúdium začať a doštudovať počas celej doby v nezmenenej dĺžke štúdia a to Bc. štúdium - 3 roky a
Ing. štúdium - 2 roky štúdia
.
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE
V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil už v poradí deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko v euroatlatickom priestore.  Konferencia bola spolufinacovaná sekciou verejne diplomacie NATO. Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu a oceneniu čestných hostí, medzi ktorými bol aj vyceprezident Policajného zboru SR  gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor  pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane Východnej Európy.

Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovania v nasledovných sekciách :
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov a zaistenie chránených záujmov a informácií
Sekcia č.2 - Z národnej do euroatlantickej agendy a moderné chápanie globálnej bezpečnosti
foto galéria
Začiatok štúdia LL.M. - posledná možnosť prihlásiť sa
Na základe spolupráce VŠBM a Wyższej Szkoły Menedżerska w Warszawie (Poľsko), pod garanciou „World Jurist Association“ (USA) začína dňa 11.3.2016 štúdium „Master of Laws - LL.M.". Prípadní záujemcovia o absolvovanie tohtoročného štúdia sa majú ešte možnosť prihlásiť do 29.2.2016. 
Prebiehajúce štúdia MBA pokračujú letným semestrom, ktorý začína pre pracovisko v Šamoríne 3.3.2016 a pre košických študentov  4.3.2016.