VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
 
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Rozvrhy - portál MAIS
Zvyšujúci sa záujem o MBA študiúm
V Štátnom divadle v Košiciach sa dňa 29.6.2015 v rámci promočného aktu absolventov vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2014/2015 uskutočnila slávnostná promócia prvých absolventov podiplomového štúdia Master of Business Administration - MBA. Diplom absolventom odovzdali prezident VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Myrián Mesároš, DrSc. MBA a rektor partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD. MBA.

V akademickom roku 2015/2016 sa na MBA štúdium prihlásilo 54 študentov v Košiciach a 16 študentov v Šamoríne, kde bolo od tohto roku otvorené pracovisko VŠBM špecializujúce sa na podiplomové štúdiu.
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Uchádzači o štúdium pozor !!
Len u nás máte možnosť EXTERNÉ štúdium začať a doštudovať počas celej doby v nezmenenej dĺžke štúdia a to Bc. štúdium - 3 roky a
Ing. štúdium - 2 roky štúdia
.

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete TU
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE
V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil už v poradí deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko v euroatlatickom priestore.  Konferencia bola spolufinacovaná sekciou verejne diplomacie NATO. Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu a oceneniu čestných hostí, medzi ktorými bol aj vyceprezident Policajného zboru SR  gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor  pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane Východnej Európy.

Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovania v nasledovných sekciách :
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov a zaistenie chránených záujmov a informácií
Sekcia č.2 - Z národnej do euroatlantickej agendy a moderné chápanie globálnej bezpečnosti
foto galéria
Vznik pracoviska - Bratislava
Začiatkom roku 2016 požiadalo VŠBM v Košiciach o akreditáciu pracoviska Bratislava - Incheba.  Účelom pracoviska je realizovať konzultačnú činnkosťi k vysokoškolskému vzdelávaniu v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov  a to v externej forme, v trvaní Bc. 3 roky a Ing. 2 roky štúdia.
Vážený uchádzač o štúdium na našej vysokej škole,

dovoľujeme si Vás upozorniť na narastajúci význam vzdelania, ktoré poskytujeme na našej vysokej škole a to bezpečnostný manažment, Riadenie bezpečnostných systémov, ktoré zabezpečujú krízové riadenie vo všetkých druhoch prác na Slovensku, ako aj pri riadení štátnych a súkromných podnikov. Ako dôkaz uvádzame, že nastupujúca vláda v Slovenskej republike vybrala na krízové miesta ministrov a vedúcich pracovníkov krízových manažérov, ktorí jediní dokážu riešiť zložité bezpečnostné systémy, ako aj odvetvia kde zlyhali ostatní vedúci pracovníci. Uvádzame post ministra zdravotníctva - nominovaný krízový manažér, ako aj návrh na obsadenie postu riaditeľa Zdravotnej poisťovne - krízový manažér. Ak sa uchádzate o štúdium na našej vysokej škole - ZVOLILI STE POVOLANIE BUDÚCNOSTI.
Vedenie VŠBM v KE
Oznam pre uchádzačov o štúdium v AR 2016/2017.

Výška poplatkov za štúdium, ktorá býva často skrytá v celkových nákladoch, však predstavuje dosť vysokú čiastku. Verejné vysoké školy, ktoré sú štedro dotované zo štátnej pokladne (niektoré fakulty iných verejných vysokých škôl dokonca ponúkajú 1000€, ak sa prihlásite na štúdium - právne nespôsobilé) vyberajú dodatočne poplatky v plnej miere, ako len zákon o vysokých školách povoliť môže. Vážení uchádzači, porovnajte si tieto poplatky na našej vysokej škole a na verejných vysokých školách. Kliknite
TU.
Odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému :
"Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti"
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška viceprezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak vzhľadom na aktuálnosť témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. A Ing. štúdia ako aj o zamestnancov VŠBM. Prednáška mala praktický a interaktívny charakter, pričom veľká časť stretnutia bola venovaná otázkam poslucháčov. Teoretický základ prezentácie bol dopĺňaný mnohými praktickými skúsenosťami prednášajúceho s vizuálnou podporou zaujímavých videoukážok. Prednáška poukázala na veľké množstvo otvorených bezpečnostných otázok, čoho výsledkom bol prisľúb pána viceprezidenta Ábela, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej zaujímavej téme na pôde VŠBM.