VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a IPE Management School - Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom
programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ:


„Master of  Public  Health“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia
Štúdium MPH - Master of  Public  Health
 
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov I. stupňa vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl

Termín nasledujúceho MPH štúdia:
od októbra 2019

Odborný garant:
prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., MSc.

Cena štúdia:  2800 € (možnosť platby v 2 splátkach: 1400 € do 1.10.2019 a 1400 € do 1.2.2020)
Zimný semester :
- Ochrana zdravia (enviromentálne zdravie, zdravie pri práci)
- Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov
- Prevencia (vybraných ochorení)
- Obchodné právo v podnikaní
- Ekonomika zdravotníctva
- Rokovania v podnikaní a seminár podnikateľsko-obchodných aktivít

Letný semester:

- Zdravotnícke právo
- Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
- Zdravotná politika
- Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
- Nové trendy v zdravotníctve
- Masmediálna komunikácia
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce (fotmát rtf)

zadanie podiplomovej práce MPH (format doc)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)