Tútori ročníkov a študijných skupín - 2018/2019
Poslanie tútora :

Tútor je primárnou kontaktnou osobou medzi inštitúciou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.

Cieľom zavedenia inštitútu tútora je udržiavanie priameho kontaktu so študentom a odstrániť anonymitu jednotlivca vo veľkých študijných skupinách.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
1. ročník Bc. - denná forma 1. ročník Bc. - externá forma
 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD.

Tel.: 055 / 727 43 23
Košťova 1, č.d. 101D
e-mail: jozefina.drotarova(zavinač)vsbm.sk
 
Ing. RNDr. Lenka Šonková


Tel.: 055 / 727 43 11
Košťova 1, č.d. 101A
e-mail: lenka.sonkova(zavinač)vsbm.sk
   
2. ročník Bc. - denná forma 2. ročník Bc. - externá forma
 
Ing. Lucia Kováčová, PhD. MSc.

Tel.: 055 / 720 56 14
Košťova 1, č.d. 208
e-mail: lucia.kovacova(zavinac)vsbm.sk
 
Ing. Peter Palko, MBA

Tel.: 055 / 727 43 15
Košťova 1, č.d. 202B
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
   
3. ročník Bc. - denná forma 3. ročník Bc. - externá forma
 
Ing. Peter Havaj, PhD.

Tel: 055 / 720 56 17
Košťova 1, č.d. 106
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
 
Ing. Martin Mašľan, MSc.

Tel: 055 / 720 56 11
Košťova 1, č.d. 110
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
   
1. ročník Ing. - denná forma 1. ročník Ing. - externá forma
 
Ing. Norbert Naď, MSc.

Tel: 055 / 727 43 17
Košťova 1, č.d. 204C
e-mail: norbert.nad(zavinac)vsbm.sk
 
JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M

Tel: 055 / 677 18 89
Košťova 1, č.d. 013E
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
2. ročník Ing. - denná forma 2. ročník Ing. - externá forma
 
Ing. Martina Vacková, PhD., MBA

Tel: 055 / 720 56 10
Košťova 1, č.d. 207
e-mail: martina.vackova(zavinac)vsbm.sk
 
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, MSc.

Tel: 055 / 720 43 21
Košťova 1, č.d. 001d
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
   
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE