Tútori ročníkov a študijných skupín - 2016/2017
Poslanie tútora :

Tútor je primárnou kontaktnou osobou medzi inštitúciou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.

Cieľom zavedenia inštitútu tútora je udržiavanie priameho kontaktu so študentom a odstrániť anonymitu jednotlivca vo veľkých študijných skupinách.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
1. ročník Bc. - denná forma 1. ročník Bc. - externá forma
1. skupina Ing. Peter Havaj, PhD. 1. skupina Ing. Martin Mašľan
   
2. ročník Bc. - denná forma 2. ročník Bc. - externá forma
1. skupina doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. MBA 1. skupina prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
   
3. ročník Bc. - denná forma 3. ročník Bc. - externá forma
1. skupina Ing. Martina Vacková, PhD. 1. skupina Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
   
1. ročník Ing. - denná forma 1. ročník Ing. - externá forma
1. skupina Mgr. Katarína Pivoňková 1. skupina Ing. Lucia Kováčová, PhD.
2. ročník Ing. - denná forma 2. ročník Ing. - externá forma
1. skupina Ing. Jozefína Drotárová 1. skupina Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA
2. skupina prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. 2. skupina Ing. Peter Palko MBA
   
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE