VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Spolupráca s zahraničnými a domácimi inštitúciami
VŠBM Košice v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inej odbornej činnosti spolupracuje s mnohými akademickými, výskumnými a inými štátnymi či súkromnými inštitúciami doma a v zahraničí. Mnohé spolupráce sa vyvinuli na báze riešenia spoločných vedecko-výskumných projektov, ako aj na báze pedagogickej. So zahraničnými akademickými inštitúciami, s ktorými VŠBM Košice spája spoločný menovateľ bezpečnosť, má škola uzavreté rámcové zmluvy o spolupráci. Na tieto rámcové zmluvy nadväzujú, resp. v budúcnosti budú nadväzovať špecifické zmluvy o konkrétnej oblasti spolupráce, napr. výskumnej, pedagogickej, lektorskej, publikačnej a pod.

VŠBM Košice za obdobie rokov 2006 až 2013 spolupracuje v takmer všetkých zložkách svojej činnosti s nasledujúcimi organizáciami, výskumnými a akademickými inštitúciami, súkromnými firmami a štátnymi organizáciami doma i v zahraničí:
··Európska obchodná spoločnosť (EBA) so sídlom v Oxforde, Veľká Británia
·European Association for Security
·European Academy of Forensic Science
·Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kyjev, Ukrajina
·Vysoká škola Karlovy Vary, ČR
·Vysoká škola bezpečnosti a ochrany vo Varšave, Poľsko
·Miskolc University, Hungary
·BayZoltán Bay Zoltán Foundation for Applied Research Institute for Logistics and Production Systems, Miskolc, Hungary
·Vysoká škola evropských a regionálních studií , o.s.p. České Budějovice, ČR
·VŠB-Technická univerzita Ostrava, ČR
·Univerzita obrany v Brne, ČR
·Óbuda University Budapest, Hungary
·State University of New York, Institute of Technology (SUNY IT) v Utica, USA
·The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide  Since 1817, USA
·Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
·Wyzsza szkola Zarzadzania Marketingowego i Jezyków Obcích w Katowicach, Poľsko
·Boleslaw Markovski Higher School of Commerce in Kielce, Poľsko
·Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
·AOS gen., M.R. Štefánika, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
·Žilinská univerzita v Žiline, TU v Košiciach, TU vo Zvolene
·IELA (International e-Learning Association)
·Odborná skúšobná komisia pre  preskúšanie spôsobilosti pre výkon interného auditu  v súlade s EN ISO 14001 a EN ISO 19011, ÖQS Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH Wien
·Policajné prezídium Ministerstva vnútra SR a Sekcia IZS a KM MV SR, KR PZ Košice
·Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
·Obvodný úrad v Košiciach
·VÝVOJ Martin, a.s.
·BIS, s.r.o. Košice; PATRON International, s.r.o. Košice, SYTELI, s.r.o. Michalovce, IDEEX, s.r.o. Košice.
·Beset, s.r.o. BA, SECAR, s.r.o. BA, Lynx, s.r.o KE, Spinea, Ltd. Prešov
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach