Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora


Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach nema pridelené práva pre habilitačné konania a konania na vymenovanie profesora.


Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE