Výberové konania pre obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov


Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent - VK: doc03/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 20.12.2022 :
Josef Reitšpís - predseda
Marián Mesároš - člen
Igor Britchenko - člen
Rastislav Kazanský - člen
Miroslav Felcan - člen
Kristína Staňová  - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie funkčného miesta "docent" : Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent - VK doc04/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 20.12.2022 :
Josef Reitšpís - predseda
Marián Mesároš - člen
Igor Britchenko - člen
Rastislav Kazanský - člen
Miroslav Felcan - člen
Kristína Staňová  - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie funkčného miesta "docent" : doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent - VK doc01/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 26.8.2022 :
Vladimír Klimo - predseda
Igor Britchenko - člen
Ján Mandelík - člen
Štefan Kočan - člen
Josef Reitšpís - člen
Kristína Staňová  - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie funkčného miesta "docent" : Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent VK doc01/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 26.8.2022 :
Vladimír Klimo - predseda
Igor Britchenko - člen
Ján Mandelík - člen
Štefan Kočan - člen
Josef Reitšpís - člen
Kristína Staňová  - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie funkčného miesta "docent" : Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1
1. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent - VK OA01/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 28.12.2022 :
Vladimír Klimo - predseda
Jozef Haniš - člen
Igor Britchenko - člen
Štefan Kočan - člen
Josef Reitšpís - člen
Milan Mališ - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie pracovného miesta "odborný asistent" : Ing. Alena Buzová, PhD., MBA.

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 12. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent - VK OA02/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 28.12.2022 :
Vladimír Klimo - predseda
Jozef Haniš - člen
Igor Britchenko - člen
Štefan Kočan - člen
Josef Reitšpís - člen
Milan Mališ - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie pracovného miesta "odborný asistent" : Ing. Kristína Staňová, PhD.

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 13. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent - VK OA03/2022 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 28.12.2022 :
Vladimír Klimo - predseda
Jozef Haniš - člen
Igor Britchenko - člen
Štefan Kočan - člen
Josef Reitšpís - člen
Milan Mališ - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie pracovného miesta "odborný asistent" : Ing. Zlatica Geročová, PhD., MBA

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1

Ukončené :
Prebiehajúce :
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent - VK: doc01/2024 (formát pdf)

- Zloženie komisie výberového konania konaného 26.03.2024 :
Josef Reitšpís - predseda
Marián Mesároš - člen
Pavel Nečas - člen
Rastislav Kazanský - člen
Jozefína Drotárová - člen
Milan Mališ - zástupca študentov

- Osoba, ktorú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa interného predpisu SM 10_Riadenie ľudských zdrojov_učitelia výberové komisia odporúčila Spravnej rade VŠBM pre obsadenie funkčného miesta "docent" : Ing. Petra Havaja, PhD., DBA

- údaje uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a)

- názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť : Bezpečnostné vedy

- počet uchádzačov : 1