Výberové konania pre obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov


Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE