VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Predseda:                          Ing. Peter Palko MBA


Podpredseda:                   Ing. Lucia Kováčová, PhD.


Zamestnanecká časť :   JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA
                                             Ing. Martina Vacková, PhD.
                                             Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
                                             JUDr. Štefan Jakabovič LL.M.
                                             Ing. Zdenka  Deylová MBA
                                             Ing. Martin Mašľan
                                             Ing. Iveta Fabianová
                                             Ing. Norbert Naď
                                           

Študentská časť:                 
                                            Bc. Dominika Mezovská
                                            Bc. Veronika Vargová
                                            Bc. Zlatica Geročová
                                            Andrej Líška
                                            Nicole Stehlíková

Tajomníčka :                   Ing. Zdenka Deylová MBA


Zástupca AS VŠBM v Rade vysokých škôl SR:  Ing. Peter Palko MBA

Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:  Nicole Stehlíková

Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Denisa Mészárosová
Akademický senát
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predseda akademického senátu:
Ing. Peter Palko MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 727 43 15
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk