VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko),


na základe dohody o spolupráci vysokých škôl,
v rámci zahraničnej akreditácie partnera a oprávnenia
zriaďovať štúdiá v odbore „Riadenie a marketing“, ponúkajú podiplomové štúdium
v manažérskom študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v Poľskej republike, štandardy EÚ:

„Doctor of Business Administration“

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia
Štúdium DBA - Doctor of Business Administration
 
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161,  0911 367 372
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl

Odborný garant:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M.

Cena štúdia:  3 000 €  (možnosť zaplatiť polovicu sumy na zaciatku každého semestra)
Zimný semester :
- Manažérstvo bezpečnostných systémov - 6 hod. (5 kreditov)
- Ekonomika bezpečnostných služieb - 6 hod. (5 kreditov)
- Projektový manažment - 6 hod. (5 kreditov)
- Bezpečnostné koncepcie, bezpečnostné stratégie - 6 hod. (5 kreditov)
- Záverečný test

Letný semester:
- Práca na záverečnej práci DBA - obdoba dizertačnej práce
- Konzultácie s učiteľom - 10 kreditov

- Záverečná obhajoba práce
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vyplnené prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice

k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Informácie prebiehajúceho štúdia:
Rozvrh pre zimný semester akademického roka 2017/2018 (formát pdf)

Výsledky záverečného testu za zimný semester (format pdf)
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk