Rektor
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 / 720 10 74
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Vedenie akademickej časti vysokej školy
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Prorektorka pre vedu a výskum:
doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č. 055 / 727 43 23
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
Kvestor:
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č. 055 / 720 10 78,
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk
Prorektorka pre vzdelávanie
Ing. Zlatica Geročová, PhD., MBA

Košťova 1, 040 01 Košice,
tel.: 055 / 727 43 20
e-mail: zlatica.gerocova(zavinac)vsbm.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative