Rektor
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel..: 055 / 720 10 74
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Vedenie akademickej časti vysokej školy
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Prorektorka pre vedu a výskum:
Ing. Martina Zelizňáková
poverená vedením úradu prorektora

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel.: 055 / 727 43 23
e-mail: martina.zeliznakova(zavinac)vsbm.sk
Kvestor:
Ing. Iveta Štefuriková, LL.M

Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel.: 055 / 720 10 79,
e-mail: iveta.stefurikova(zavinac)vsbm.sk
Prorektorka pre vzdelávanie
Ing. Zlatica Geročová, PhD., MBA

Košťova 1, 040 01 Košice,
tel.: 055 / 727 43 20
e-mail: zlatica.gerocova(zavinac)vsbm.sk
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE

Prorektor pre zahraničné vzťahy: