VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Program  ERASMUS +
Erasmus code: SK KOSICE 04
OID: E10197225           PIC CODE 997863154
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922262
PROGRAM ERASMUS PLUS

ERASMUS v skratke (pdf)
ERASMUS Charta študenta  v SK a EN verzii (doc)
Bilaterálne dohody s univerzitami
Národná agentúra SAAIC
ICSED code - link
Sprievodca programom Erasmus+ (pdf)
KA103_Priloha_IV_Sadzby_2020 (pdf)
KA103_Priloha_III_Financne_pravidla_2020 (pdf)

MOBILITA ŠTUDENTOV

Pred odchodom:
V
zor životopisu - europass SK a EN (doc)
Informácie o Europasse - mobilita (pdf)
Motivačný list pre stáž a štúdium (doc)

F073_PR9-3 Prihláška na stáž (formát doc)
F074_PR9-2_ Prihláška na štúdium (formát doc)
F075_PR9-2  Plán štúdia počas zahraničnej mobility (formát doc)
F076_PR9-3 Zmluva o štúdiu (formát doc)
F076_PR9-3-AJ Learning agreement_studies (formát doc)
F077_PR9-2 Bankové údaje ( formát doc)
F078_PR9-2 Zmluva o grante študent (formát doc)
F105_PR9-2 Zmluva o stáži (formát pdf)
F105_PR9-2-AJ Learning agreement_traineeships (formát doc)


K mobilite štúdium je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
K mobilite stáž je potrebné uzatvoriť cestovné a úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody

Po príchode:
F083_PR9-1 Confirmation_student (doc)  - vydáva zahraničná univerzita
F104_PR9-1 Transcript of Records (doc) - vydáva zahraničná univerzita
Záverečná správa študenta - online  (Záverečná správa- každý účastník mobility je povinný po jej ukončení vyplniť po príchode záverečnú správu online. K jej vyplneniu Vás vyzve systém Mobility tool automaticky prostredníctvom Vášho emailu. Každý študent alebo skupina študentov je povinná spracovať krátku prezentáciu alebo článok so stručným popisom mobility vrátane fotografií.  Viac informácií u koordinátora Erasmus+.)


Certifikát o absolvovan
í stáže, alebo zo zahraničnej univerzity  - vystavený zahraničnou univerzitou s dátumom presného obdobia štúdia

Každý študent v rámci každej mobility musí pred aj po mobilite absolvovať online jazykové hodnotenie z jazyka: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, český, dánsky, švédsky, poľský, portugalský. (Podľa hosťujúcej krajiny.) Toto hodnotenie je povinné ako súčasť mobility. Pozvánku na prihlásenie sa do OLS dostávate na email po pridelení licencie erasmus+ koordinátorom VŠBM v KE. https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=55&submenu=5Informácia pre budúcich absolventov: do 12 mesiacov od ukončenia štúdia môžete absolvovať pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+ v zahraničí. Motivačný list, životopis a prihlášku zašlite najneskôr do 30.4. príslušného roka na erasmus@vsbm.sk. Pre stáž prostredníctvom workspaceeurope je potrebné vyplniť nezáväznú prihlášku do 31.3.príslušného roka a informovať o tom erasmus+ koordinátora VŠBM v KE. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

MOBILITA ZAMESTNANCOV

F079_PR9-2 Zmluva o grante_zamestnanec (formát doc)
F080_PR9-2 -AJ Staff Mobility Agreement_teaching (formát doc)
F080-PR9-2 Program výučby učiteľa (formát doc)
F081_PR9-2 Program mobility zamestnanca_školenia (formát doc)
F081_PR9-2-AJ Staff Mobility Agreement training (formát doc)
F082_PR9-1 Confirmation_staff_Teaching (formát doc)
F082_PR9-2 Confirmation_staff_Training (formát doc)

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Kódy študijných odborov
K mobilite zamestnancov je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia

Záverečná správa- každý účastník mobility je povinný po jej ukončení vyplniť po príchode záverečnú správu
online. K jej vyplneniu Vás vyzve systém Mobility tool automaticky prostredníctvom Vášho emailu.
Z vyjadrenia študentov :
- Stáže počas prepuknutia pandémie

- Erasmus- dvere do sveta i do vlastného vnútra

- Budapešť 2020

- Erasmus na UJAK

- Erasmus+ = skúsenosti i zážitky

- Štúdium vo Varšave

- Erasmus na UTB v Zlíne


- Terrorism - To Understand,
  To Know How To React


- Erasmu hovoríme ÁNO

- Prečo Poľsko

- Erasmus z pohľadu absolventov

- Erasmus štúdium v Budapešti
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
časopis ZÓNA 10 - Nová etapa programu Erasmus+  formát pdf)

Výzva na podávanie prihlášok na ZS 2021_2022 (formát pdf)

COVID-19 : Usmernenie Národnej agentúry (formát pdf)
Možnosti ubytovania v Košiciach:
Hotel Akademia
Hotel Kohal
City Hotel Kosice
City Residence
Ubytovňa

www.vsbm.sk/ubytovanie
PRACOVNÉ STÁŽE PRE ŠTUDENTOV
viac informácií na www.workspaceeurope.sk
Koordinátor programu :
Institutional coordinator and contact person :


Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH
Košťová 1, Košice
Tel.č.:  +421 55 720 43 23
e-mail: erasmus@vsbm.sk
NOVINKA :   Aktuálne pozície na stáž
Dokumenty VŠBM v Košiciach
SM_06_PR9_2018 Smernica_Realizácia mobilít v rámci programu ERASMUS+  (pdf) 
INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS / STAFF
Zápisy z výberových konaní z predošlého obdobia:

Zápis z  výberového konania zamestnancov na akademický rok 2017/2018 (formát pdf)

Zápis z  výberového konania študentov na akademický rok 2017/2018 (formát pdf)
Zmluvy:
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+1_2019 (formát pdf)

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020,
Erasmus Polici Statement (EPS)
About University of Security Management in Košice (pdf)
Course Catalogue 2021_2022 (pdf)
List of Bilateral Agreements with Universities (pdf)
Recomended accomodation (pdf)

STAFF


Staff Mobility Agreement - teaching (docx)
Staff Mobility Agreement - training (docx)

Please, send documents to erasmus@vsbm.sk
OZNAMY :
II. ročník Erasmus Day na VŠBM v KE (formát pdf)

Podpora mládežníckych projektov Erasmus+ (formát pdf)

Monitoring študentov na pracovnej stráži (formát pdf)

Národná agentúra Erasmus+ na VŠBM v KE (formát pdf)
Zápis z  vyberového konania  zamestnancov  2019/2020 (formát pdf)

Zápis z vyberového konania študentov na letny semester 2019/2020 (formát pdf)